Esciencia Eventos Científicos SL (încontinuare,  Esciencia),  cu sediul social  la  miraflores  business  park  naos 49 50720  cartuja  baja –  zaragoza  (Spania)  și  cu  CIF 99097123, este proprietarul   acestui site-ul web  și  este  responsabil din punct de vedere juridic  pentru aceasta și,în  conformitate  cu  articolul  10 din  Legea  34/2002, din  11 iulie,  privind  serviciile  societății  informaționale  și comerțul     electronic,   creează în urma notificării legale.

 

Utilizarea numelui de domeniu https://www.euzerowaste.com este înregistrată în mod corespunzător de către  ESCIENCIA EVENTOS CIENTÍFICOS SL,  cu  toate  garanțiile,astfelcum sunt prevăzute  în  Legea  34/2002, din  11 iulie,  privind  serviciile  de    informații  Societate  și Comerț Electronic.   Cu toate acestea,  adaptarea   deplină  a  acestor Termeni legali    la reglementările în vigoare    privind protecția datelor, comerțul  electronic,   condițiile contractuale,  proprietatea   intelectuală  și  alte  filiale  dispozițiile  sunt  clarificate.

 

  1. Acceptarea termenilor  legali

 

Accesul la acest site web  sau utilizarea sa în orice  mod  implică  acceptarea        fiecăruia  dintre  acești Termeni   legali, rezervând  companiei  dreptul  de  a  le modifica  în  orice    moment.   În consecință,  va  fi responsabilitatea   fiecărui  vizitator  și  /  sau  utilizator  să  citească   cu atenție Termenii   legali  de utilizare în vigoare de  fiecare  dată când  accesează  acest  site,  deci  dacă  ei   nu sunt de acord  cu  oricare  dintre cele aceleași  furnizate  aici,  trebuie să  vă abțineți de la  utilizarea  acestei pagini web.

 

  1. Obiect

 

Prin intermediul site-ului https: //www.euzerowaste.com,  Utilizatorilor  li se oferă  acces  la  diverse    conținuturi,  servicii, informații  și date ( “conținutul”), puse la    dispoziția  lor. Compania    isi rezerva  dreptul    de  a  modifica   in  orice  moment  prezentarea,  configurarea si localizarea  site-ului, precum    si    continutul,  produsele  si  serviciile  furnizate în aceasta.

 

  1. Condiții de acces

 

Accesul la  informațiile privind  diferitele  produse și servicii de   pe  site- ul web,    precum  și  navigarea acestora ,  va  fi  gratuit  și  gratuit,  prin urmare Utilizatorii nu  sunt  obligați să se înregistreze  la  livrarea ulterioară a  datelor   lor  cu caracter personal sau utilizarea cheilor  sau  parolelor.

Atunci când pentru a  accesa un anumit  conținut  sau  servicii  este  necesar  să  se furnizeze date cu caracter personal,   Utilizatorii  vor  garanta  veridicitatea,  acuratețea,  autenticitatea  și  valabilitateaacestora.     Compania  va  oferi    aceste date    tratamentul  automat  corespunzător în funcție  de  natura  sau  scopul său , în    termenii  indicați  în    secțiunea  privind  politicade protecție a  datelor.

 

  1. Termeni de utilizare

 

Utilizatorul  este de acord  să  utilizeze  în mod corespunzător  și  legal  site-ul web,  precum  și conținutul  și  serviciile,în conformitate  cu  legislația  aplicabilă în  orice  moment, Termenii  legali  ai   site-ul,  morala general  acceptată  și  bunele    obiceiuri  și  ordine  publice.   Utilizatorul  trebuie să se abțină  de la:

Faceți utilizarea neautorizată  sau  frauduloasă a  site-ului web  și/sau  a  conținutului în scopuri sau efecte ilegale , interzisă în acești Termeni legali  ,  dăunătoare  drepturilor  și  intereselor  a unor  terțe  părți,  sau  care,  în  orice  mod,  poate     deteriora,  dezactiva,  supraîncărca,  deteriora sau preveni utilizarea normală a  serviciilor  sau  documentelor,fișierelor  și a tot  felul  de  conținut  stocat  pe  orice  computer.

Accesați sau  încercați  să  accesați  zonele  sau  resursele restricționate   ale  site-ului web,  fără    a  respecta  condițiile  necesare  pentru un astfel de  acces.

Cauzând daune    sistemelor fizice   sau  logice    ale  site-ului web,  furnizorilor  săi  sau  terților.

Introducerea sau  răspândirea    virușilor  informatici  sau  a oricăror  alte sisteme fizice  sau  logice    care  sunt  susceptibile  de a provoca  daune sistemelor fizice  sau  logice    ale  companiei,  furnizorilor  săi    sau  terțe  părți.

Încercați să  accesați,să utilizați  și/sau  să manipulați   datele   companiei,  furnizorilor  terți  și  altor  Utilizatori.

Reproduceți   sau  copiați,  distribuiți,  permiteți  accesul  public  prin  orice  formă  de  comunicare publică,   transformați  sau  modificați  conținutul,cu excepția  cazului în care  aveți      autorizația  expresă  a   titularul     drepturilor  corespunzătoare  sau    este permis din punct de vedere legal.

Ștergeți, ascundeți  sau  manipulați    notele  privind  drepturile   de proprietate  intelectuală  sau  industrială  și  alte  date care identifică  drepturile   companiei  sau    ale  terților    încorporate  în  conținut,ca precum și   dispozitivele  tehnice de  protecție  sau  orice  mecanisme de  informare  care  pot  fi  inserate  în    conținut.

Încercarea de a  obține  date cu caracter personal, altele  decât cele pe care  sunteți  autorizat  să le cunoașteți,utilizând mijloace sau proceduri  ilegale,  frauduloase  sau care pot provoca orice tip de  daune . (Ase vedea  virusi,  troieni,  viermi,etc).

În special, și pur și  simplu  orientativ  și   nu  exhaustiv,  Utilizatorul  este de acord să nu transmită,  să  difuzeze  sau să pună la      dispoziția terților  informații,date,  conținut,  mesaje,  grafice ,  desene, fișiere audio  și/sau  imagine,   fotografii,  înregistrări,software  și,în general,  orice  fel  de material  care:

În orice  mod  este  contrar,  discreditează  sau  încalcă drepturile  fundamentale  și  libertățile  publice  recunoscute  constituțional, în  tratatele internaționale  și  în    restul    legislației.

Induce,incita  sau  promoveaza  actiuni  criminale,  denigratoare,  defăimătoare,  violente  sau,in general,  contrar     legii, moralei,  bunelor  obiceiuri  sau  ordinii publice general   acceptate.

Induce,incita  sau  promoveaza  actiuni discriminatorii, atitudini sau   ganduri    bazate  pe  sex,  rasa,  religie,  convingeri,varsta  sau  conditie.

Încorpora,  pune la dispoziție  sau  permite  accesul  la  produse,  elemente,  mesaje  și/sau  servicii  care sunt criminale,  violente,  ofensatoare,  dăunătoare,  degradante  sau,în general,  contrare   legea,  moralitatea  și    bunele obiceiuri  sau  ordini  publice general   acceptate.

 

Induce sau  poate  induce o stare  inacceptabilă  de  anxietate  sau  frică.

 

Induceți sau  incitați să vă angajați  în  practici periculoase,  riscante  sau  dăunătoare  pentru  sănătate  și echilibru mental.

Acesta este  protejat  de    legislația privind   protecția  intelectuală  sau  industrială  aparținând   societății  sau    terților  fără  ca  utilizarea  prevăzută  să  fi  fost  autorizată.

Este contrar onoarei,   vieții private personale  și familiale sau imaginii oamenilor.

Constituie orice  tip  de  publicitate.

Includeți orice  tip  de  virus  sau  program  care  împiedică funcționarea  normală  a  site-ului web.

 

  1. Responsabilităţile

 

Compania   nu  garantează  accesul continuu,   nici  vizualizarea,  descărcarea  sau  utilitatea    corectă a  elementelor    și  informațiilor  conținute  în  paginile  companiei,  care  pot    fi  împiedicată, împiedicată sau întreruptă    de  factori  sau  circumstanțe  care nu se află  sub  controlul său.

Compania poate   întrerupe    serviciul  sau  poate    înceta  imediat    relația  cu  Utilizatorul în cazul în care detectează  o  utilizare a Portalului  său   sau  oricare  dintre  serviciile  oferite  în  acesta  sunt  contrare  la  acești  Termeni legali  .

Compania  pune la dispoziția Utilizatorilor  o adresă de e-mail  esciencia.LOPD@gmail.com  astfel  încât  orice  conținut  care  poate  afecta    activitatea   altor  utilizatori  să  fie  dezvăluit,  cu    intenția de a  rectificarea  acesteia  în cazul în care este    adecvată.

Compania  nu  este  responsabilă  pentru  daune,  pierderi,  pretenții  sau  cheltuieli,  produse  de:

Interferențe,     întreruperi,  defecțiuni,  omisiuni,  defecțiuni telefonice,   întârzieri,  blocaje  sau  deconectări  în funcționarea sistemului electronic,   cauzate  de  deficiențe,  supraîncărcări  și  erori  în    liniile  și  rețelele de telecomunicații sau  din  orice  altă  cauză care nu poate fi    controlată de compania La.

Interferențe nelegitime   prin    utilizarea de  programe rău intenționate  de  orice  fel  și  prin  orice  mijloc  de  comunicare,  cum  ar fi viruși de calculator  sau  orice  alt.

Abuzul necorespunzător sau  inadecvat al  paginilor  web    ale companiei

Erori de securitate sau  de navigare produse  de  o  defecțiune  a    browserului   sau  de utilizarea versiunilor    neaeractualizate ale acestuia.   Administratorii   companiei  își rezervă  dreptul   de  a   retrage,  total  sau  parțial,  orice  conținut  sau  informație  prezentă  pe  web.

 

Compania exclude    orice  răspundere  pentru  daune  de  orice  fel  care  pot   fi  cauzate  de  utilizarea necorespunzătoare  a  serviciilor  disponibile în mod liber  și  utilizarea  de către    utilizatorii  Web. De      asemenea,  compania  este  exonerată  de  orice  responsabilitate  pentru  conținutul  și  informațiile  care  pot  fi  primite ca  urmare  a formularelor de  colectare  a datelor ,  fiind la fel  numai  pentru         prestarea  serviciilor  descrise  de    societate; Servicii    precum comerțul online  și  solicitarea  de  oferte. Pe  de   altă  parte,în cazul în care cauzează  daune din cauza unei  utilizări  ilicite  sau  incorecte a serviciilor   menționate.

ESCIENCIA EVENTOS  CIENTIFICOS SL nu este  responsabilă  pentru  informațiile  și  conținutul  stocate, cu  titlu  de exemplu,    dar  fără a se limita  la, în  forumuri,  chat-uri, generatoare deblog ,  comentarii, rețele sociale  sau  orice  alt  mijloc  care  permite  terților    să  publice  conținut  independent   în pagina Web . Cu toate acestea,  și  în  conformitate  cu    dispozițiile   art.11  și  16 din    LSSI-CE, ESCIENCIA EVENTOS CIENTIFICOS SL  este pusă la  dispoziția   tuturor  utilizatorilor,  autorităților  și  forțelor de securitate și colaborarea activă  la    retragerea       sau,  după caz,  blocarea tuturor  conținuturilor  care  ar putea  afecta  sau  încălca  legislația națională sau   internațională,   terță  parte  drepturi  sau  moralitate  și  ordine publică . În  cazul în  care    Utilizatorul  consideră    că    există  orice  conținut  pe  site-ul web  care  ar putea  fi  supus   acestei    clasificări, vă rugăm să  notificați administratorul site-ului web    imediat.

 

Acest site web  a  fost  revizuit  și  testat  pentru a se asigura  că    funcționează  corect. În  principiu,  funcționarea corectă  poate  fi  garantată  365 de zile  pe  an,24 de ore  pe  zi. Cu toate acestea,ESCIENCIA EVENTOS CIENTIFICOS S.L  nu  exclude    posibilitatea anumitor  eroride programare   sau  că  pot  apărea situații de forță majoră, dezastre naturale, greve sau circumstanțe similare care  fac imposibil accesul  la  site-ul web .

 

  1. Proprietate intelectuală și industrială

 

Utilizatorul  recunoaște  și  acceptă  că  toate    mărcile comerciale,  denumirile comerciale  sau  semnele distinctive,   toate  drepturilede proprietate  industrială  și  intelectuală,   asupra  conținutului  și  /  sau a oricărei  alte elementele  inserate  in    pagina,sunt  proprietatea    exclusiva   a  societatii    si/sau    a  unor terti ,  care  au dreptul  exclusiv  de a le utiliza  in   trafic economic  . În nici un caz accesul   la   site-ul web nu implică  nici  un fel  de    renunțare,  transmitere,  licență  sau  cedare  totală  sau  parțială a drepturilor menționate,    cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres.  Prezentele   Conditii  legale  ale   paginii       Web  nu  confera  Utilizatorilor  nici un alt  drept de utilizare, modificare,    exploatare,  reproducere,  distributie  sau  public  comunicarea   paginii  Web  și  /  sau a Conținutului acesteia,    altele  decât  cele  furnizate în mod expres în prezentul document. Orice  altă  utilizare  sau  exploatare  a  oricăror  drepturi  va  fi    supusă  autorizării   prealabile   și  exprese  acordate în mod specific în acest  scop    de către  companie  sau       terțul proprietar  al  drepturilor afectate .

 

Conținutul, texte,  fotografii, desene, logo-uri,  imagini, programe de calculator ,    coduri    sursă  și, îngeneral,  orice  creație  intelectuală  existente  pe  acest  site,  precum și   site-ul  în sine ca o întregi, ca  lucrări artistice multimedia , sunt  protejate ca drepturi de autor  de către    legislația  privind  proprietatea intelectuală .   Compania  este    proprietarul elementelor  care alcătuiesc designul grafic al paginii sale  web ,   meniurile,  butoanele de  navigare ,  codul HTML ,   textele  , imagini,texturi,  grafică  și  orice  alt  conținut  al   paginii  web    sau,în  orice  caz,  are     autorizația    corespunzătoare pentru utilizarea elementelor  menționate.   Conținutul  furnizat  pe  site-ul respectiv  nu poate  fi  reprodus  integral sau     parțial,  nici  transmis sau  înregistrat de   niciun sistem de  recuperare a  informațiilor   , sub  orice formă sau   pe orice  suport, cu excepția cazului  în care se obține o autorizație   prealabilă,în  scris,  a  entității menționate anterior.

 

Deasemenea,    este  interzisă    suprimarea,sustragerea  sau  manipularea    “drepturilor de autor” și a  companiei,  precum   și  a dispozitivelor   tehnice  de protecție sau  a oricăror  mecanisme  de informare  pe care    conținutul  poate  conține.   Utilizatorul   acestui  site se angajeaza  sa  respecte    drepturile      stabilite  si  sa  evite  orice  actiune  care  le-ar putea aduce prejudicii ,  rezervand  in  orice  caz  compania  exercitarea   oricărui mijloc    sau a oricărei acțiuni în justiție  care îi  corespund   în  apărarea  drepturilor sale  legitime  de  proprietate  intelectuală  și  industrială.

 

  1. Durata și rezilierea

 

Furnizarea  serviciului     acestui  site web  și  a  celorlalte    servicii  au,  în  principiu, o durată nedeterminată   . Cu toateacestea,    compania  poate  rezilia  sau  suspenda  oricare  dintre  serviciile portalului  . Atunci când  este  posibil,  compania  va   anunța    încetarea  sau  suspendarea  prestării    serviciului  determinat.

 

  1. Forță majoră

 

Compania      nu  va  fi  deloc răspunzătoare  în   caz de incapacitate de  a  presta  servicii, în   cazul în care acest   lucru  se  datorează    întreruperilor prelungite  ale  alimentării cu energie electrică ,  telecomunicațiilor  linii, conflictesociale ,  greve,  rebeliune,  explozii,  inundații,  acte  și  omisiuni  ale    Guvernului, și,  în general,  toate  cazurile de forță  majoră.

 

  1. Legea aplicabilă și jurisdicția

 

Acești Termeni legali    sunt  guvernați  de  legea spaniolă .    În măsura  permisă  de     lege,  părțile  care renunță  în mod expres  la  orice  altă  jurisdicție  care le-ar putea  corespunde, sunt de  acord  să  se  supună  jurisdicției   instanțelor și  tribunalele  în care    numele  companiei  cade.